Caribbean Arthritis Foundation

 

De Caribbean Arthritis Foundation is opgericht met de bedoeling om mensen met reuma op Aruba en in het Caribisch gebied te helpen en te ondersteunen.
We willen een vruchtbare samenwerking tot stand brengen met alle actoren op Aruba en alle eilanden in het Caribisch gebied en wereldwijd met actieve organisaties met vergelijkbare doelen.
Ons doel is om betere vooruitzichten te realiseren en te creëren voor alle mensen, die lijden aan een reumatische of musculoskeletale aandoening.

Onze missie
• Het versterken van de positie van mensen met een reumagerelateerde of musculoskeletale aandoening.
• Te streven naar een vroege diagnose van een reumagerelateerde of musculoskeletale aandoening, zodat de schade aan de gewrichten, botten, spieren, pezen en het kraakbeen beperkt wordt.
• Het faciliteren van onderzoek, samen met partners.
• Het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe behandeltechnieken.
• Het faciliteren van professionele behandelvoorzieningen in alle regio’s in het Caribisch gebied, samen met partners.

Onze visie
• Bijdragen aan een beter geïnformeerde patiënt met een reumagerelateerde of musculoskeletale aandoening.
• Om mensen met een aan reumagerelateerde of musculoskeletale aandoening aan te moedigen hun leven en activiteiten onder controle te krijgen.
• Om mensen met een reumagerelateerde of musculoskeletale stoornis te ondersteunen met informatie.
• Om mensen met een reumagerelateerde of musculoskeletale stoornis te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen.

Onze kernwaarden

We benaderen onze inzet en verantwoordelijkheden tegenover iedereen met empathie, professionaliteit, passie en enthousiasme. We streven er voortdurend naar de beste resultaten en resultaten te bereiken die we kunnen bereiken voor degenen die we vertegenwoordigen. Deze kernwaarden ondersteunen de manier waarop we werken.
We zullen te allen tijde handelen:
op een transparante manier
We werken open en ethisch, met integriteit, eerlijkheid en onafhankelijkheid.
op een innovatieve manier
We zijn creatief en dagen constant de status-quo uit, streven altijd naar beter en zoeken naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen, terwijl we ons baseren op wat we zeggen en doen over het beste bewijs en de beste ervaringen van mensen met een aan reumagerelateerde ziekte.
met passie
We zijn niet alleen enthousiast en betrokken, we hebben een passie voor het maken van een positief verschil voor alle mensen met reuma.
op een collaboratieve manier
We werken met veel verschillende organisaties die een belangrijke bijdrage willen leveren aan allianties en coalities.
op een dynamische manier
We zijn resultaatgericht en leveren onze projecten en campagnes.
op een inclusieve manier
Wij handelen met gevoeligheid en medeleven, respecteren de behoeften en voorkeuren van het individu ongeacht nationaliteit, geloof, geslacht, leeftijd of etniciteit, terwijl het tegelijkertijd de gemeenschap vertegenwoordigt die getroffen is door reuma en die volwassenen en jongeren, gezinnen, verzorgers en professionals in de gezondheidszorg omvat.

Oprichting

De Caribbean Arthritis Foundation werd opgericht op 22 oktober 2015 op het kantoor van notaris H. Rodriguez-Taekema, Master of Law, op Aruba. De CAF werd opgericht met ondersteuning van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, die actief betrokken is.
Francisco de Mey BSc, Ing is voorzitter en ondernemer, hij studeerde elektrotechniek en heeft verschillende toezichthoudende functies. In zijn familie was hij getuige van verschillende mensen met vormen van reuma, die hem ertoe aanzetten om zijn energie in te zetten voor het verdedigen van hun belangen.
De heer Edbert Schwengle BA is secretaris en ondernemer en verzekeringsagent bij een lokale verzekeringsmaatschappij. In 2002 behaalde hij zijn Bachelor in Accountancy (BA) en studeerde hij 1,5 jaar aan de Universiteit van Nyenrode.