Privacyverklaring website

 

Algemeen
De Caribbean Arthritis Foundation gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Deze zorgvuldigheid is gewaarborgd in de eisen die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt per 25 mei 2018.
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan horen we dit graag van u. U kunt hiervoor een email sturen aan [email protected]

Reikwijdte privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Caribbean Arthritis Foundation.

Links naar andere websites
Om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen, omvat deze website momenteel links naar een aantal websites die volgens ons nuttige informatie kunnen verschaffen. De privacy verklaring die we hier beschrijven is niet van toepassing op die sites. We raden aan die websites rechtstreeks te benaderen voor informatie over hun beleid betreffende privacy, veiligheid, gegevensverzameling en verdeling.
De Caribbean Arthritis Foundation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke sites van derden en de handelingen die op deze sites worden verricht.

Doel tot verzamelen van gegevens
Onze privacyverklaring komt er op neer dat we uw gegevens:
• alleen gebruiken voor die doeleinden die met u zijn overeengekomen.
• geheim houden voor anderen.
• zorgvuldig beveiligen, zodat deze vertrouwelijk blijven.
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:
• het verwerken van uw donaties.
• analyse van het gebruik van de website.
• verbetering van de werking van de website.

Duur bewaring gegevens
De Caribbean Arthritis Foundation bewaart uw gegevens zo lang als deze nodig zijn om het doel te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de eisen van de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding
De Caribbean Arthritis Foundation zorgt voor passende beveiliging van de gegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Wij zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die eventueel door ons kunnen worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen
De Caribbean Arthritis Foundation verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van het met u overeengekomen doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon!

Web server logs
Zoals de overgrote meerderheid van Internet websites, verzamelen we automatisch “web server log” informatie over u wanneer u één van onze websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van onze website (genaamd een “web server”). De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina’s die u bezocht op onze site, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bijvoorbeeld Windows 8) en de domeinnaam met het domeinadres van uw Internet service provider (bijvoorbeeld AOL). Als een website “cookies” gebruikt, zal de web server ook deze informatie verzamelen. We bekijken regelmatig de server logs om te zien welke website pagina’s worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door onze bezoekers. Deze Web Statistieken stellen ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken in overleg met uw Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen
Deze website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een “dynamisch” adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat we registreren, of zelfs een cookie dat we gebruiken, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is “statisch”) en zou in verband gebracht kunnen worden met uw PC. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log informatie zoals hiervoor vermeld.

Veiligheid
Bepaalde zones van deze website die uw gegevens verzamelen, maken gebruik van standaard secure socket layer encryptie (SSL). Om deze beveiliging te kunnen benutten, moet uw browser deze encryptie ondersteunen (alle versies van Internet Explorer 3.0 en hoger). De Caribbean Arthritis Foundation gebruikt eigen hosting die uw gegevens beschermen overeenkomstig de standaard industriële normen. Deze hosting plaatst uw gegevens in beschermde databases.

Gevoelige gegevens
Via deze website zullen geen gevoelige gegevens verzameld worden.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website van de Caribbean Arthritis Foundation maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens als donateur in te zien, aan te passen of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan [email protected]

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is de:
• Caribbean Arthritis Foundation
[email protected]