Copyright

 

Copyright
Alles wat u op deze site leest of ziet, is auteursrechtelijk beschermd of is anderszins beschermd door en eigendom van de Caribbean Arthritis Foundation of een derde partij die aan de Caribbean Arthritis Foundation een licentie of het recht heeft verleend om dergelijk materiaal te gebruiken.

Gebruik van materiaal van de Caribbean Arthritis Foundation website
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets wat u op de website leest of ziet, worden gekopieerd of gebruikt behalve waar dat in deze gebruiksvoorwaarden of met schriftelijke kennisgeving van de Caribbean Arthritis Foundation vooraf wordt toegestaan.

Patiënt
Wij geven u toestemming om informatie van de website te gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor niet-commercieel gebruik in verband met gezondheidszorg of educatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Het betreft hierbij het vergaren van kennis over de diensten of producten die de Caribbean Arthritis Foundation aanbiedt.
Gebruik van het materiaal op een andere website is niet toegestaan.

Zorgverlener
Als zorgverlener mag u informatie van deze website gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor niet-commercieel gebruik in verband met gezondheidszorg of educatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, of de informatie en materialen met anderen uitwisselen.
Er wordt geen toestemming aan u verleend om deze materialen te verkopen, op te slaan, te wijzigen of aan te passen.

Deze verlening van toestemming is geen overdracht van recht. Met deze toestemming mag u niet:
• het materiaal gebruiken voor enig commercieel doel of voor publieke vertoning.
• vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken of andere vermelding van eigendom van het materiaal verwijderen.
• het materiaal op een andere server “mirroren”.

Rechten van derden
Wij geven geen garantie en staan er niet voor in dat uw gebruik van op deze site getoonde materialen geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Gebruik handelsmerken
Tenzij anders aangegeven zijn alle logo’s, namen, ontwerpen en merken op deze site handelsmerken die eigendom zijn van of in licentie worden gebruikt door de Caribbean Arthritis Foundation.
Gebruik of misbruik van deze merken of andere gegevens is ten strengste verboden.

Licentie en Recht
Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als zijnde een overdracht door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht krachtens een handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van de Caribbean Arthritis Foundation of een derde partij.
Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven omschreven, zal niets in deze overeenkomst worden opgevat als zijnde een verlening van een licentie of recht onder een auteursrecht van de Caribbean Arthritis Foundation.

Caribbean Arthritis Foundation ©. Alle rechten voorbehouden.