Activiteiten voor patiënten

De Caribbean Arthritis Foundation is opgericht om patiënten te helpen. Daarom richten we ons op deze patiënten en willen we activiteiten en evenementen blijven organiseren waar ze kunnen socialiseren, leren, interacteren en nog veel meer!

De tabbladen hieronder geven de voorbije patiëntenactiviteiten weer, en alle informatie over op handen zijnde evenementen wordt ook gegeven in het prospectieve tabblad.

Patiënt Waardering Nacht 2023

Op 28 november hebben wij een speciale informatieavond georganiseerd voor patiënten met één van de aandoeningen behorende tot de groep Arthritis, ditmaal ca. 70 in totaal. Het gebeurde allemaal in het La Cabana Beach Resort & Casino. Een speciale avond waarin wij onze waardering wilden uitdragen voor de patiënten, voor het vertrouwen dat wij hebben mogen genieten. De gastspreker was Dr. Dirk Kuiken, van de Orthokliniek, die een zeer interessante presentatie gaf over Artrose.

Nadien kon men genieten van een heerlijk kerstbuffet.

Onze dank aan Reumazorg Nederland, die ons steunt, zowel organisatorisch als financieel.

Tevens een woord van dank voor de Patiëntencommissie, die de patiënten-activiteiten met toewijding en enthousiasme organiseert, zo ook deze keer.

Op 24 augustus 2023 organiseerden wij een informatieavond voor patiënten met als thema ‘Verantwoord Medicijnmanagement’. Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor hun deelname!

Medische informatieavond voor de patiënten

Op een woensdag in mei, dag 17, 2023, hielden we een medische informatieavond voor de patiënten, een dag voor ons Medisch Congres van 2023.

Er kwamen twee specialisten helemaal uit Nederland! We hadden Prof. Dr. Mart van de Laar, die vertelde over diagnostiek en behandelingen met betrekking tot Jicht. En we hadden Dr. Roel Erckens, die sprak over ontstekingsziekten van de ogen.

Ondersteuning & nagels

Op 23 februari 2023 hadden we ons eerste patiëntenevenement van het jaar. Het patiëntencomité was in staat om specialisten en professionals uit te nodigen voor de patiënten en familie die aanwezig waren op dit evenement.

Om het evenement te beginnen, gaven twee maatschappelijk werkers van het ziekenhuis, Sra. Denise Koolman en Sra. Corina Linssen, uitleg over patiëntenondersteuning, welke middelen er beschikbaar zijn en hoe zij patiënten in het ziekenhuis kunnen ondersteunen.

TLater in de nacht legde Sra. Inelris Ecury-Kock van Kosmos Medical Nail Care Services uit hoe belangrijk nagelverzorging is. Nagels kunnen een indicatie zijn van ziekte, omdat ze kunnen laten zien wat het lichaam aantast. Daarom is het belangrijk om ze regelmatig te onderhouden en te controleren.

Hartelijk dank aan degenen die aanwezig konden zijn bij dit evenement en aan mevrouw Denise Koolman, mevrouw Corina Linssen en mevrouw Inelris Ecury-Kock voor de informatie die zij hebben gegeven.

Patiënt Waardering Nacht 2022

Op de avond van 22 november 2022 hadden we het genoegen om een appreciatie avond voor onze patiënten te houden als afsluiting van ons succesvolle jaar. De eerste helft was een informatieve sessie door Dr. Hendrikus Van Gaalen over chronische pijn, stress en depressie. Een zwaar onderwerp, maar desalniettemin interessant en belangrijk. 

De avond werd afgesloten met een kerstbuffet, dat zeer goed werd ontvangen door de patiënten.

Het bestuur van de Caribbean Arthritis Foundation sprak haar waardering uit voor de leden van de patiënten commissie voor het organiseren van de evenementen in het jaar 2022 en nodigde tegelijkertijd de patiënten uit voor de komende evenementen in 2023. 

 Het bestuur van de Caribbean Arthritis Foundation sprak ook haar waardering uit voor ReumaZorg Nederland voor hun vertrouwen en steun, waardoor de organisatie een succesvolle informatief jaar heeft kunnen verzorgen voor onze patiënten op Aruba.

Geest, Lichaam en Ziel

Op 16 juni 2022 hield de Caribbean Arthritis Foundation haar 3e patiëntenactiviteit, georganiseerd door de patiëntencommissie. Deze activiteit vond plaats in het Centro di Bario Dakota en telde de deelname van 50 patiënten.

De avond begon met een zeer informatieve sessie van Solange Eckmeyer die sprak over ontstekingsremmende voeding voor artritispatiënten en veel voorbeelden gaf van haar eigen recepten.

Het tweede deel van het programma bestond uit een 45 minuten durende sessie Qi Gong door Sofie Slegers van Centro Quivit en Qi Gong Aruba.

Medische informatie 2022

Op woensdag 25 mei 2022 organiseerde Caribbean Arthritis Foundation een informatief klein medisch congres voor reumapatiënten gepresenteerd door Prof. dr. Michael Nurmohamed.

Deze zeer interessante informatiesessie voor 40 reumapatiënten, werd georganiseerd door de patiëntencommissie onder leiding van de Caribbean Arthritis Foundation, dit vond plaats in de “Arikok” ballroom van Hyatt Place Aruba Airport. Reumapatiënten kregen de gelegenheid om waardevolle informatie te ontvangen om hun kennis op het gebied van artritis verder uit te breiden. Het was een unieke informatiebijeenkomst, want dit keer gaf prof. dr. Michael Nurmohamed, reumatoloog bij VUmc en Reade, een interactieve presentatie.

De dag ervoor was hij keynote spreker tijdens een succesvol medisch congres met als onderwerp “Cardiovascular Risk & Management with Rheumatoid Arthritis”. Michael Nurmohamed presenteerde belangrijke en meest recente informatie, gebaseerd op verschillende onderzoeken die samen met andere hoogleraren in Nederland zijn uitgevoerd op het gebied van artritis.

Het belangrijkste onderwerp was het cardiovasculaire risico en management van reumatoïde artritis. Iemand die gediagnosticeerd is met reumatoïde artritis heeft een grotere kans op het ontwikkelen van cardiovasculaire uitdagingen tijdens zijn leven. Tegelijkertijd legde de professor het publiek uit hoe zij deze uitdagingen positief kunnen beïnvloeden.

De Caribbean Arthritis Foundation richt zich op het “early diagnosis awareness program” en heeft onder andere als doel om de positie van haar patiënten te verbeteren, door hen continu te informeren, maar ook zodat zij de mogelijkheid hebben om hun ervaring te delen met andere patiënten tijdens verschillende geplande activiteiten, om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven.

Aan het einde van de informatiebijeenkomst ontving elke patiënt een boek geschreven door een Nederlandse auteur, waarin waardevolle informatie werd gedeeld.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, die deze informatiebijeenkomst mogelijk heeft gemaakt.

De Patiëntencommissie van de Caribbean Arthritis Foundation (CAF), onder leiding van mevrouw Indra Pereira, organiseerde een Meet and Greet voor mensen met reuma, hun familieleden en geïnteresseerden in Surfside Marina.

Onze gastspreker, dr. Rashidi Rellum, gaf een presentatie over ‘Reumatologie op Aruba: de weg vrijmaken voor betere zorg’.

We hadden zelfs het Rode Kruis erbij gehad!

Wereld Arthritis Dag 2021

12 oktober is de Internationale Dag van de Artritis, die op Aruba ook op een bescheiden manier wordt gevierd. Doe eens een stapje terug en denk aan jezelf of een dierbare die op de een of andere manier last heeft van artritis. Caribbean Arthritis Foundation is een lokale stichting die onlangs deelnam aan de Biba Bida Expo van Cruz Cora Aruba met een toespraak, die onder andere werd gehouden door Dr. Rashidi Rellum, de toonaangevende reumatoloog van Aruba, die hier sinds januari 2019 medische diensten verleent.

Het doel van deelname aan de Biba Bida Expo was om het lokale publiek te blijven informeren over het bestaan van onze stichting, maar ook dat deze in de nabije toekomst wordt opgericht door een vereniging voor ouders (hailing patients) die op de een of andere manier last hebben van artritis . Op deze manier heeft de Caraïbische Artritis Stichting een van haar belangrijkste doelen bereikt, namelijk het geven van volledige informatie. Bovendien voert de vereniging hier informatieve gesprekken, organiseert verschillende fysieke activiteiten, maar ook sociale bijeenkomsten waar mensen hun ervaringen met elkaar delen en hen willen informeren. Caribbean Arthritis Foundation is een stichting die een samenwerkingsverband heeft met Reuma Zorg Nederland (RZN) en is ook lid van EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology).

Wereld Artritis Dag 2019

Jaarlijks wordt 12 oktober internationaal beschouwd als de Wereld Artritis Dag (WAD). Op deze dag wordt bekendheid gegeven aan het bestaan en de impact van reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMD’s).

Lokaal wordt de maand oktober beschouwd als de maand waarin we extra aandacht besteden aan artitis.

In oktober 2019 organiseerden we 3 informatieve evenementen over reumatoïde artritis. Op 3 opeenvolgende zaterdagen spraken Voorzitter Francisco de Mey, Secretaris Ebby Schwengle en Reumatoloog Rashidi Rellum over de ziekte Reumatoïde Artritis.

Er waren veel patiënten aanwezig die uitgebreide informatie kregen over zowel de stichting als de ziekte.

We hadden 3 verschillende locaties namelijk MFA Paradera, MFA Noord Aruba, MFA Savaneta voor deze evenementen.