Acuut reuma

 

Door een infectie met de groep-A-streptokok bacterie kunt u een keelontsteking krijgen. Uw immuunsysteem komt dan in actie om de bacterie uit te schakelen en op te ruimen. Uw lichaam maakt daarbij antistoffen tegen deze bacterie aan. Deze afweerreactie zorgt ervoor dat u weer beter wordt, maar soms gebeurt dat niet. De afweerreactie van het lichaam op de streptokok bacterie veroorzaakt dan acuut reuma.

Acuut reuma volgt meestal 2 tot 4 weken na een groep A streptokokken infectie, die het meest voorkomt bij kinderen en die reumatologische, cardiale en neurologische verschijnselen vertoont. De infectie kan zich ontwikkelen als een complicatie van onvoldoende behandelde keelontsteking of roodvonk. De streptokokken keelinfectie en roodvonk worden veroorzaakt door een infectie met de groep A-streptokok (GAS) -bacterie. Acuut reuma kan permanente schade aan het hart veroorzaken, zoals beschadigde hartkleppen en hartfalen. Behandelingen kunnen de schade door ontsteking verminderen, pijn en andere symptomen verminderen en het opnieuw optreden van reumatische koorts voorkomen.

Acuut reuma komt nu weinig meer voor door het gebruik van antibiotica, verbeterde hygiëne en betere voeding. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar lopen nog het meeste kans op het krijgen van acuut reuma, de piek ligt dan zo rond het achtste jaar.

Oorzaak van acuut reuma

Door een infectie met de groep-A-streptokok bacterie kunt u een keelontsteking krijgen. Uw immuunsysteem komt dan in actie om de bacterie uit te schakelen en op te ruimen. Uw lichaam maakt daarbij antistoffen tegen deze bacterie aan. Deze afweerreactie zorgt ervoor dat u weer beter wordt.

Acute reuma volgt meestal 2 tot 4 weken na een groep A streptokokken infectie, die het meest voorkomt bij kinderen en die reumatologische, cardiale en neurologische verschijnselen vertoont. De infectie kan zich ontwikkelen als een complicatie van onvoldoende behandelde keelontsteking of roodvonk. De streptokokken keelinfectie en roodvonk worden veroorzaakt door een infectie met de groep A-streptokok (GAS) -bacterie. Acute reuma kan permanente schade aan het hart veroorzaken, zoals beschadigde hartkleppen en hartfalen. Behandelingen kunnen de schade door ontsteking verminderen, pijn en andere symptomen verminderen en het opnieuw optreden van reumatische koorts voorkomen.

Wat gebeurt er als u een infectie krijgt? Uw immuunsysteem komt in actie om de bacteriën uit te schakelen en op te ruimen. Het immuunsysteem maakt een overvloed aan eiwitten die antilichamen worden genoemd, gemaakt door witte bloedcellen (B-cellen). De antilichamen herkennen en bestrijden infectieuze organismen (ziektekiemen) in het lichaam. Wanneer een antilichaam de vreemde eiwitten van een infectieus organisme herkent, werft het andere eiwitten en cellen aan om de infectie te bestrijden. Deze cascade van aanval wordt ontsteking genoemd. Soms maken deze antilichamen een fout door normale, van nature voorkomende eiwitten in ons lichaam te identificeren als “vreemd” en gevaarlijk. Wanneer deze antilichamen onjuiste oproepen doen, waarbij een in het lichaam voorkomend eiwit als ‘vreemd’ wordt geïdentificeerd, worden zij auto-antilichamen genoemd. Bij een immuunrespons op de eigen cellen van het lichaam treden ontstekingsreacties op zonder dat er een ziekteverwekker bij is betrokken. De immuunrespons van het lichaam op de groep A-streptokok (GAS) bacteriën kan soms acute reuma veroorzaken.

Als een snelle behandeling met een antibioticum wordt voorgeschreven om streptokokken te verwijderen en u alle medicatie zoals voorgeschreven inneemt, is er weinig kans op het ontwikkelen van reumatische koorts. Als er een of meer episoden van keelontsteking of roodvonk zijn die niet worden behandeld of niet volledig worden behandeld, kunt u acute reuma ontwikkelen.

Risicofactoren
Soort streptokokken. Bepaalde stammen van streptokokkenbacteriën hebben meer kans om bij te dragen aan het ontstaan van acuut reuma dan andere stammen.
Familiegeschiedenis. Sommige mensen dragen een bepaald gen mee waardoor ze meer kans hebben op acuut reuma. Genetica kan een bijdrage leveren, zoals blijkt uit een toename in familie-incidentie.
Omgevingsfactoren. Een groter risico op reumatische koorts is geassocieerd met overbevolking, slechte sanitaire voorzieningen en andere omstandigheden die gemakkelijk kunnen resulteren in de snelle overdracht of meerdere blootstelling aan streptokokkenbacteriën.

Image ID 80482372 © Katerynakon | Dreamstime.com

Klachten bij acuut reuma

Het begin van acute reuma komt meestal ongeveer twee tot vier weken na een keelontsteking. De symptomen van acute reuma variëren en ze kunnen veranderen tijdens het verloop van de ziekte. Het vroegste en meest voorkomende kenmerk is een pijnlijke migrerende artritis, die aanwezig is bij ongeveer 80% van de patiënten. Grote gewrichten zoals knieën, enkels, ellebogen of schouders worden meestal aangetast.
De tekenen en symptomen, die het gevolg zijn van een ontsteking in het hart, gewrichten, de huid of het centrale zenuwstelsel, kunnen zijn:
ontsteking in uw gewrichten, meestal in de knieën, enkels, ellebogen en polsen, migrerende pijn in verschillende gewrichten en rode, warme of gezwollen gewrichten.
hoge koorts.
vermoeidheid.
pijn op de borst.
geen zin om te eten.
bloedneuzen.
kleine pijnloze bultjes onder uw huid (onderhuidse knobbeltjes).
hartklachten. U kunt last hebben van een snelle hartslag als u overdag rust of slaapt, bij het hoesten, bij pijn op de borst, maar ook een hartruis en snelle ademhaling kunnen daarop wijzen. Ongeveer 50% van de mensen met acuut reuma loopt bij de eerste aanval kans op bijvoorbeeld een ontsteking aan de hartspier (myocarditis), het hartzakje (pericarditis) of de hartklep (bacteriële endocarditis).
hoofdpijn.
maagpijn.
problemen met uw zenuwstelsel. Deze klachten kunnen 1 tot 6 maanden na de keelinfectie optreden. U merkt dat uw spieren slap worden. U kunt last hebben van ongecoördineerde, willekeurige bewegingen van uw armen, benen en uw gezicht. Deze ongecoördineerde, willekeurige bewegingen worden Chorea van Sydenham of Sint-Vitusdans genoemd. Chorea van Sydenham of Sint-Vitusdans is een syndroom met emotionele schommelingen, zwakke spieren en ongecontroleerde bewegingen. Deze bewegingen komen meestal voor bij volwassenen, vooral zwangere vrouwen. Het kost dan moeite om te schrijven, aan te kleden, te eten en soms te lopen. U kunt ook last hebben van uitbarstingen van ongewoon gedrag, zoals huilen of ongepast lachen.
De afwijkingen aan het zenuwstelsel genezen binnen 2 tot 6 maanden. Als u gespannen bent of vermoeid, dan kunnen deze verschijnselen ook optreden als u slaapt.
veel meer zweten dan u normaal doet.
huid problemen. Een vlekkerige roze huid met platte of licht verhoogde, pijnloze huiduitslag met een rafelige rand, vooral op uw romp, uw bovenarmen en uw bovenbenen (erythema marginatum). U kunt ook last hebben van onderhuidse knobbeltjes aan de rekzijde van uw gewrichten.

Complicaties
Een ontsteking veroorzaakt door acuut reuma kan enkele weken tot enkele maanden duren. In sommige gevallen veroorzaakt de ontsteking complicaties op de lange termijn. Acuut reuma kan permanente schade aan het hart veroorzaken. Carditis (met progressief congestief hartfalen, een nieuw geruis of pericarditis) kan het teken zijn van niet-herkende problemen in het verleden en is de meest dodelijke manifestatie. Het gebeurt meestal 10 tot 20 jaar na de oorspronkelijke ziekte. Problemen komen het meest voor bij de klep tussen de twee linker kamers van het hart (mitralisklep), maar de andere kleppen kunnen ook worden beïnvloed, wat kan leiden tot:
Vernauwing van een hartklep, waarbij de vernauwing van de klep de doorbloeding vermindert.
Regurgitatie van een hartklep (klepinsufficiëntie), waarbij het lek in de klep het mogelijk maakt dat bloed in de verkeerde richting stroomt.
Schade aan de hartspier, waarbij de ontsteking de hartspier kan verzwakken en zijn vermogen om te pompen beïnvloedt.
De schade aan de mitralisklep, andere hartkleppen of hartweefsels kan later in het leven problemen met het hart veroorzaken, wat kan leiden tot:
• Een onregelmatige werking van de bovenste kamers van het hart (atriale fibrillatie).
• Een onvermogen van het hart om voldoende bloed naar het lichaam te pompen (hartfalen).

Image ID 13149889 © Sebastian Kaulitzki | Dreamstime.com

Diagnose bij acuut reuma

Uw arts baseert de diagnose op een combinatie van een anamnese, zijn bevindingen en aanvullende onderzoekuitslagen.

Anamnese
Als u bij een reumatoloog komt, zal de arts u allerlei vragen stellen, zoals:
• wat uw klachten zijn.
• hoe uw klachten zijn ontstaan.
• welke klachten of aandoeningen u al eerder heeft gehad of nog steeds heeft (uw medische voorgeschiedenis).
• wanneer uw klachten optreden en wat deze klachten verergert.
• welke medicijnen u gebruikt.
• hoe uw dagpatroon er ongeveer uitziet.
• wat voor werk u doet.
• komen er in uw familie reumatische aandoeningen voor?

Als u klachten heeft, dan zal de arts fysiek onderzoek en bloedonderzoek doen.

Fysiek onderzoek
Een echocardiogram kan worden gemaakt met behulp van geluidsgolven om live-actiebeelden van het hart te produceren. Hartafwijkingen kunnen worden opgespoord.
Een elektrocardiogram (ECG) registreert elektrische signalen terwijl ze door het hart reizen. Patronen worden gezocht onder deze signalen die duiden op een ontsteking van de hartkleppen (endocarditis) of een slechte hartfunctie.

Bloedtesten
• Als de diagnose van een streptokokkeninfectie al is gesteld, zal uw arts mogelijk geen extra testen voor de bacterie bestellen. Als een test wordt bevolen, zal dit hoogstwaarschijnlijk een bloedtest zijn die antilichamen tegen de streptokokkenbacterie die in het bloed circuleert, kan opsporen. De werkelijke bacterie is mogelijk niet meer terug te vinden in de keelweefsels of in het bloed. Bij ongeveer 80% van de mensen met acuut reuma kan een verhoogde hoeveelheid antistreptolysine O (ASO) worden gezien in de eerste 2 maanden van de ziekte. Dat is een reactie op de streptokokkeninfectie. Wanneer u in contact komt met schadelijke bacteriën, produceert uw lichaam antilichamen om zichzelf tegen deze bacteriën te beschermen. Uw lichaam produceert antilichamen die specifiek zijn voor de bacteriën die ze bestrijden, in dit geval als reactie op een toxine die bekend staat als streptolysine O. Streptolysine O is een toxine dat wordt geproduceerd door de groep A Streptokokken (GAS) -bacteriën. Uw lichaam maakt de antistreptolysine O-antilichamen aan als u een streptokokkeninfectie heeft die wordt veroorzaakt door GAS-bacteriën. Meestal, wanneer u een streptokokkeninfectie zoals keelontsteking heeft, ontvangt u antibiotica die de streptokokkenbacterie doden. Maar sommige mensen hebben geen symptomen tijdens een streptokokkenontsteking en weten misschien niet dat ze een behandeling nodig hebben. Wanneer dit gebeurt, kan een onbehandelde infectie leiden tot toekomstige complicaties. Deze complicaties staan ​​bekend als post-streptokokken complicaties. De antistreptolysine O (ASO) -test is een bloedtest die controleert op een streptokokkeninfectie. De ASO-test kan uw arts helpen bepalen of u onlangs een streptokokkeninfectie heeft gehad door de aanwezigheid van antistreptolysine-antilichamen in uw bloed te meten.
Bloedbezinking (BSE). Bloedonderzoek meet ook de mate van ontsteking door de sedimentatiesnelheid van de rode bloedcellen. Bloedbezinking (BSE) is een laboratoriumtest die de bezinkingssnelheid van de rode bloedcellen (erytrocyten) meet. Erytrocyten zijn de rode bloedcellen. Bij deze test wordt de snelheid gemeten, waarmee de rode bloedcellen door de zwaartekracht uitzakken in een rechtopstaand, smal buisje met bloed. Het bovenste deel van het bloed in de buis is het plasma, dat na het uitzakken van de rode bloedcellen zichtbaar wordt als een kolom heldere, gelige vloeistof. De lengte van deze kolom plasma wordt na één uur tijd gemeten en uitgedrukt in millimeters per uur (mm/uur). Deze bloedtest stelt geen diagnose van één specifieke aandoening. In plaats daarvan helpt het uw arts om vast te stellen of u een ontsteking heeft. Dit kan het gevolg zijn van infecties (bacteriën, virussen), tumoren en auto-immuunziekten (zoals reuma).
C-reactive protein (CRP) is een stof die door de lever wordt geproduceerd als reactie op een ontsteking. Een hoog niveau van CRP in het bloed is een marker van een ontsteking. Hoge CRP-waarden kunnen ook aangeven dat er een ontsteking in de bloedvaten van het hart is, wat een hoger risico op een hartaanval kan betekenen. De CRP-test is echter een niet-specifieke test en CRP-niveaus kunnen in elke ontstekingsaandoening worden verhoogd.
Bloedarmoede. Er is vaak een laag hemoglobinegehalte in het bloed door de chronische ontstekingen. Het hemoglobinegehalte van het bloed geeft aan of er voldoende productie en vulling van rode bloedcellen is. Hemoglobine is verantwoordelijk voor het zuurstoftransport in het bloed en een te lage hemoglobinewaarde leidt tot (ernstige) vermoeidheid.

Behandeling

Het doel van behandeling voor acute reumatische koorts is om de overblijvende groep A streptokokken- (GAS) bacteriën te vernietigen, de symptomen te verlichten, de ontsteking onder controle te houden en herhaling van de ziekte te voorkomen.

Pijnstillers, die u zelf kunt aanschaffen zonder recept
• Een gewone pijnstiller met de werkzame stof paracetamol. Paracetamol helpt tegen pijn en koorts, veroorzaakt geen maagproblemen, geeft meestal geen bijwerkingen en is goed te combineren met andere medicijnen.
• Een NSAID, een ontstekingsremmende pijnstiller. De afkorting NSAID staat voor Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Deze pijnstillers remmen ontstekingen. In een lagere dosering zijn NSAIDs, zoals diclofenac, naproxen en ibuprofen, zonder recept te koop.

Heeft u lichamelijke klachten? Ga dan altijd naar uw huisarts of specialist voor een goede diagnose ervan en de juiste behandeling.

Geneesmiddelen op recept
Dit wordt verstrekt door uw arts of reumatoloog of internist.
Antibiotica. De arts zal penicilline of een ander antibioticum voorschrijven om de overblijvende streptokokkenbacteriën te verwijderen. Nadat de volledige antibioticabehandeling is voltooid, begint de arts aan een nieuwe antibioticakuur om herhaling van acuut reuma te voorkomen. Preventieve behandeling zal waarschijnlijk worden voortgezet tot de leeftijd van 21 jaar of tot een minimum van vijf jaar van de behandeling is voltooid, afhankelijk van welke van beide het langste is. Als u een nieuwe aanval krijgt van acuut reuma, heeft u een kans op herhaling van de symptomen en het risico op nieuwe hartafwijkingen. Mensen die een hartontsteking hebben gehad tijdens acuut reuma kunnen geadviseerd worden om de preventieve antibioticabehandeling gedurende 10 jaar of langer te ondergaan. Als uw hartkleppen al beschadigd zijn door een aanval van acuut reuma, zult u vaak de rest van uw leven antibiotica moeten gebruiken.
Aspirine of acetylsalicylzuur (ASA), wordt vaak gebruikt als pijnstiller bij kleine pijntjes en kwalen en om koorts te verminderen. Het is ook een ontstekingsremmend medicijn en kan worden gebruikt als een bloedverdunner. Mensen met een hoog risico op bloedstolsels, beroerte en een hartaanval kunnen aspirine langdurig gebruiken in lage doses.
• Een NSAID, een ontstekingsremmende pijnstiller, zoals naproxen (Naprosyn) en ibuprofen. Dit zijn medicijnen die effectief zijn tegen ontsteking, zwelling, pijn, stijfheid en koorts, maar geen gezamenlijke schade voorkomen. Ze bevatten geen corticosteroïden (steroïden). Er is geen bewijs dat een NSAID beter is dan andere. Uw arts zal deze geneesmiddelen op recept voorschrijven met een hogere dosis van de werkzame stof. De exacte effectieve dosis varieert van patiënt tot patiënt. Hoge doses kortwerkende NSAID’s geven de snelste verlichting van de symptomen. Gegeven in de juiste dosis en duur, geven deze medicijnen grote verlichting voor de meeste patiënten.
Als de symptomen ernstig zijn of als uw kind niet reageert op de ontstekingsremmende geneesmiddelen, kan uw arts een corticosteroïd voorschrijven.
• Een corticosteroïd (een kunstmatig bijnierschorshormoon) is een ontstekingsremmend geneesmiddel dat lijkt op het natuurlijke hormoon dat het lichaam in de bijnierschors produceert. Corticosteroïden bootsen de effecten na van hormonen die uw lichaam op natuurlijke wijze produceert in uw bijnieren, die bovenop uw nieren zitten. Wanneer voorgeschreven in doses die de gebruikelijke niveaus van uw lichaam overschrijden, onderdrukken corticosteroïden de ontsteking. Dit kan de tekenen en symptomen van ontstekingsaandoeningen, zoals bij reuma, verminderen. Corticosteroïden onderdrukken ook uw immuunsysteem, dat kan helpen bij het onder controle krijgen van omstandigheden waarin uw immuunsysteem per ongeluk zijn eigen weefsels aanvalt.
Anticonvulsieve medicijnen. Voor ernstige onwillekeurige bewegingen veroorzaakt door Sydenham chorea, kan uw arts een anticonvulsivum voorschrijven, zoals valproïnezuur of carbamazepine.
• Als u een operatie bij de tandarts krijgt, een operatie in het ziekenhuis moet ondergaan of een virale of bacteriële infectie van de bovenste luchtwegen heeft, dan krijgt u preventieve extra antibiotica om complicaties te voorkomen.

Gebruik medicijn en therapietrouw

• Het is belangrijk dat u de medicijnen inneemt zoals ze zijn voorgeschreven. Om uw ziekte goed onder controle te krijgen, is het zeer belangrijk dat u uw medicijnen dagelijks op vaste tijden inneemt. Als u dat niet doet, wordt er geen goede concentratie van het medicijn in uw bloed opgebouwd en werkt het medicijn daarom minder goed.
• Heeft u moeite met onthouden, wanneer en hoeveel van uw medicijnen u dagelijks moet innemen? Koop dan een medicijn dispenser, waarin u uw medicijnen per dag kunt sorteren.
• Heeft u moeite met of bezwaren tegen het innemen van de aan u voorgeschreven medicijnen, bijvoorbeeld vanwege eventuele bijwerkingen? Dan kan dat er toe leiden, dat u de medicijnen niet meer regelmatig inneemt. Bespreek dit met uw arts!

Gebruik medicijnen
De arts zal bij problemen kijken naar:
• de dosering en hoeveelheid medicijnen die u gebruikt.
• overschakelen naar een ander medicijn van hetzelfde type of een volledig nieuw type medicijn.
• combinatie van verschillende medicijnen op hetzelfde moment.

Uw arts kan u vertellen:
• of het medicijn voor u kan werken.
• hoe u het medicijn het beste kunt gebruiken.
• hoeveel en hoe vaak u het medicijn kunt gebruiken.
• hoe u het medicijn het beste kunt afbouwen.

U moet uw huisarts of specialist altijd vertellen:
• of u andere medicijnen (zelf gekocht of voorgeschreven door een andere arts) gebruikt.
• of u een andere medische aandoening heeft.
• of u binnenkort wordt geopereerd.
• of u eerder een ontstekingsremmende pijnstiller heeft voorgeschreven gekregen, die bijwerkingen gaf bij u.
• of u zwanger wilt worden of zwanger bent.
• of u borstvoeding geeft.
Dit is belangrijk omdat uw huisarts of specialist een zorgvuldige keuze moet maken tussen verschillende medicijnen.

Bijwerkingen
• Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben bij gebruik, dus vraag uw arts of apotheker welke bijwerkingen u kunt verwachten of lees de bijsluiter.

Verminderen of stoppen
Als u zelf zou stoppen met een medicijn of het aantal medicijnen zelf zou verminderen, kunnen uw klachten verergeren. Overleg daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u minder medicijnen wilt gaan gebruiken of wilt stoppen.

Alternatieve behandelingen

Er bestaan veel soorten alternatieve behandelingen. Hiermee worden alle behandelingen bedoeld, die buiten de gewone wetenschappelijke medische zorg vallen. Voor de werking van deze behandelingen is geen wetenschappelijk bewijs geleverd. De alternatieve behandelingen worden ook wel ‘complementair‘ genoemd, omdat ze een aanvulling kunnen zijn op de reguliere medische behandeling door uw arts.
Veel mensen kiezen naast hun reguliere medische behandeling ook voor een alternatieve behandeling. Ze hopen dat dit extra helpt tegen hun klachten of beter helpt om met de klachten om te gaan.

Kan een alternatieve behandeling een vervanging zijn voor uw reguliere medische behandeling?
Nee, als u kiest voor een alternatieve behandelmethode is dat altijd een aanvulling op uw gewone medische behandeling. U moet niet stoppen met uw reguliere behandeling, want anders loopt u onnodige gezondheidsrisico’s. Overleg daarom altijd eerst met uw behandelend arts voordat u met een alternatieve behandeling begint.

Welke alternatieve behandelingen zijn er bijvoorbeeld?
Er zijn heel veel verschillende alternatieve behandelmethoden beschikbaar, die ook gecombineerd kunnen worden. Enkele voorbeelden zijn:
• Chinese geneeskunde (acupunctuur en tai chi).
• homeopathie (producten gemaakt uit planten en mineralen).
• Bowen therapie.
• Ayurveda.
• Bach bloesembehandeling.
• shiatsu-, voetzool- en klassieke massage.
• voedingssupplementen.

Waar moet u op letten?
• Bij veel alternatieve behandelingen is niet aangetoond dat ze daadwerkelijk werken. Als u er voor kiest om een alternatieve behandeling uit te proberen, let er dan op dat uw klachten niet toenemen. Stop met een alternatieve behandeling, zodra uw klachten toenemen.
• Bedenk ook altijd eerst waarom u een alternatieve behandeling wilt volgen.
• Bereid u goed voor door informatie over de alternatieve behandeling op te zoeken en te lezen. Overleg met uw behandelend arts, want bepaalde klachten kunnen verminderen door sommige alternatieve behandelingsmethoden.
• Bepaal zelf in welke alternatieve methode u vertrouwen heeft voor de verlichting van uw klachten en of u eraan wilt beginnen.

Wat kunt u het beste doen bij een keuze voor een alternatieve behandeling?
• Overleg altijd met uw behandelend arts over de alternatieve behandelmethode die u wilt gaan volgen.
• Overleg met uw behandelend arts en met de alternatieve behandelaar of zij met elkaar willen overleggen over uw behandeling.
• Kies een alternatieve behandelaar die een erkende beroepsopleiding heeft gevolgd en bij een beroepsorganisatie is aangesloten.
• Vraag uw alternatieve behandelaar vooraf naar het doel, de duur, de kosten en de risico’s van de behandeling. Hoeveel geld u kwijt bent, hangt af van welke behandeling u kiest, hoelang deze duurt en hoe u verzekerd bent.
• Stop niet met uw reguliere medische behandeling, want uw klachten kunnen hierdoor verergeren.
• Weeg tijdens een behandeling af of u wilt doorgaan of stoppen als uw klachten erger worden, als u geen effect van de alternatieve behandeling merkt of als u bijwerkingen krijgt.

Waarom is letten op uw voeding belangrijk?

• Gezonde voeding is belangrijk om de vitamines en mineralen en andere voedingsstoffen binnen te krijgen, die uw lichaam nodig heeft.
• Overgewicht levert risico’s op voor uw gezondheid en ziekteverloop. Bij reuma speelt overgewicht bijvoorbeeld een belangrijke rol bij artrose in knieën, heupen en enkels. De druk op uw gewrichten is dan gewoon te groot. Gezond eten en genoeg beweging (een sport beoefenen en actief in huis en buitenshuis) kan helpen om uw overgewicht te verminderen of tegen te gaan.
• Een gezond eetpatroon is dus altijd belangrijk en de diëtiste kan u daarbij ondersteunen met de juiste voedingsadviezen.

Wat is een gezond eetpatroon?
Met een gezond eetpatroon krijgt uw lichaam de juiste hoeveelheid goede voedingsstoffen binnen, die het nodig heeft. U eet de hoeveelheden, die uw lichaam nodig heeft. De diëtiste kan u daarbij ondersteunen met de juiste voedingsadviezen. Kijk op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. U kiest uit ieder vak wat u wilt eten en u kunt iedere dag een andere keuze maken en variëren met uw eten. Let op de aanbevolen hoeveelheden per vak en doe dat iedere dag. Kijk op http://www.voedingscentrum.nl
De 5 vakken van de Schijf van Vijf zijn:
• Groente en fruit
• Brood, graanproducten en aardappelen
• Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel
• Smeer- en bereidingsvetten
• Dranken

Waar kunt u advies krijgen voor een gezond eetpatroon?
• Op de website van het Voedingscentrum kunt u terecht voor betrouwbare adviezen over gezond en gevarieerd eten.
• U kunt advies vragen aan uw huisarts of een diëtiste. De huisarts kan u door verwijzen naar een diëtiste. Sommige diëten kunnen mogelijk gericht tegen uw klachten helpen. Overleg met uw huisarts of diëtiste als u een bepaald dieet wilt proberen. En let erop dat u geen belangrijke voedingsmiddelen weglaat uit uw dagelijkse eetpatroon.

Wat kunt u doen bij een pijnlijke of droge mond?
Soms kunt u om verschillende redenen last van een droge of pijnlijke mond hebben. Tips:
• door te kauwen (op bijvoorbeeld stukje komkommer, suikervrij snoepje of kauwgom) en te zuigen (ijsklontje) worden de speekselklieren gestimuleerd om speeksel te produceren.
• een goede mondverzorging is belangrijk: goed tandenpoetsen, flossen en het gebruik van mondwater.
• spoel uw mond regelmatig, drink kleine beetjes water en gebruik eventueel een mondsproeier.
• laat hete dranken eerst wat afkoelen.
• gebruik ijs of koude gerechten, want koude verdooft de pijn.
• gebruik geen scherpe kruiden en specerijen, vruchtensap, koolzuurhoudende frisdranken, alcoholische dranken, erg zoute etenswaren en zure etenswaren.
• etenswaren met harde korstjes, noten, botjes en graten kunnen wondjes veroorzaken.
• gebruik bij de warme maaltijd soep, jus of saus om het eten smeuïger te maken.
• smeerkaas, smeerbare paté of salade, jam of honing op brood, pap, drinkontbijt en vla slikt bijvoorbeeld gemakkelijker door dan droog beleg.
• als u gemalen of vloeibare voeding moet gebruiken, kunt u met een mixer uw maaltijd vermalen met wat extra vocht.

Bij sommige vormen van reuma of gebruik van bepaalde medicijnen kunnen darmklachten voorkomen. De darmklachten kunnen ontstaan door de invloed van bepaalde medicijnen op de voedselopname. Andersom kan het voedsel, dat u eet, effect hebben op de werking van uw medicijnen.

Voedingssupplementen, visvetzuren, glucosamine en vitamine D?
Voedingssupplementen zijn verkrijgbaar als pillen, poeders, druppels, capsules of drankjes en zijn bedoeld als aanvulling op onvoldoende dagelijkse voeding. Ze bevatten vitamines, mineralen of bio-actieve stoffen. Deze synthetische of geïsoleerde vitamines, mineralen of bio-actieve stoffen hebben dezelfde werking als de vitamines en mineralen die al van nature in uw eten en drinken zitten.
Veel mensen kiezen naast hun dagelijkse voeding voor een extra aanvulling op hun eetpatroon. De gebruikers van voedingssupplementen geven aan, dat ze positieve effecten van het gebruik van bepaalde kruiden, vitaminen en mineralen ervaren. Het lichaam neemt de voedingsstoffen in pillen gemakkelijker op dan de voedingsstoffen in eten. Maar als u gezond en gevarieerd eet, heeft u geen extra voedingssupplementen nodig, want u krijgt al voldoende voedingsstoffen, mineralen en vitamines binnen. Meld altijd aan uw huisarts en apotheker, dat u voedingssupplementen gebruikt.
Visvetzuren lijken een licht ontstekingsremmend effect te hebben bij een hoge inname ervan. Er is vooral onderzoek naar gedaan bij reumatoïde artritis. Het advies is om twee keer per week vette vis te eten.
Glucosamine kan als een milde pijnstiller werken bij artrose in de knie, maar stopt de artrose niet.
• Ons lichaam maakt vitamine D natuurlijk aan onder invloed van het zonlicht buitenshuis. Vitamine D heeft mogelijk een gunstige werking bij ontstekingsreuma, maar dat is nog onvoldoende bewezen. Mensen met lupus erythemathodes (LE), die weinig buiten komen vanwege huidklachten, wordt aangeraden om vitamine D te gebruiken via voorschrift van de arts. Vitamine D wordt ook voorgeschreven voor een betere opname van calciumtabletten bij artrose en osteoporose.

Vragen

Is rust nemen belangrijk?
Ja, naast de medicijnen wordt er geadviseerd veel rust te nemen, totdat de acute ziekteverschijnselen verdwenen zijn.

Kunt u vaker een aanval van acuut reuma krijgen?
Ja, want acuut reuma verloopt soms in terugkerende aanvallen, dus u kunt dus vaker achter elkaar een aanval van acuut reuma krijgen.

Geneest acuut reuma ook zonder behandeling?
Als acuut reuma niet wordt behandeld, geneest het meestal vanzelf binnen ongeveer 5 maanden. De gewrichtsontstekingen genezen meestal zonder blijvende gevolgen. Maar een aanval van acuut reuma kan in het ergste geval ook complicaties veroorzaken, waardoor u bij ernstige afwijkingen mogelijk op een later tijdstip een operatie moet ondergaan om deze te herstellen.
Gelukkig komt door antibiotica, verbeterde hygiëne en gezondere voeding de ziekte acuut reuma niet meer zo vaak voor.

Osmosis I Rheumatic fever & heart disease - causes, symptoms, treatment & pathology

Bron video
Osmosis I Rheumatic fever & heart disease – causes, symptoms, treatment & pathology I https://youtu.be/cXPtewa5PJc 

Verantwoordingstekst acuut reuma
De informatie over acuut reuma is algemeen.
Iedere situatie is anders, dus raadpleegt u bij vragen of klachten altijd uw huisarts, medisch specialist of apotheker.

Patiëntvideo’s
De patiëntvideo’s zijn alleen bedoeld voor algemeen informatief gebruik. U moet een gekwalificeerde zorgverlener raadplegen voor professioneel medisch advies, diagnose en behandeling van uw gezondheidsklachten.

De Caribbean Arthritis Foundation biedt geen medisch advies, diagnose of behandeling!
De inhoud van de website van de Caribbean Arthritis Foundation, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal op de Caribbean Arthritis Foundation Site (‘Inhoud’) zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.